สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00397nam0022001810004500
 016
|a 45095,ฉ1
 020
|a 974-472-512-5
 082
|a อ |b 570 |c ว235ช|d 2544
 100
|a วิลเลียมส์,กาเรธ(Gareth Williams)
 245
00 |a ชีววิทยา
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 2
 260
|a กรุงเทพฯ |b นานมีบุคส์ |c 2544
 300
|a 352 หน้า |b ภาพประกอบ |c 570 บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a ชีววิทยา
 700
|a อุษณีย์ ยศยิ่ง,ผู้แปล
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  57A45095   อ 570 C.1  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver