สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00564nam0022002530004500
 016
|a 48056,ฉ1
|a 48057,ฉ2
|a 48058,ฉ3
 020
|a 974-7542-88-9
 082
|a 294.31883 |b ศ37บ |c 2542
 100
|a ศักดิ์ระพี
 245
|a บ่วงกรรม
 260
|a กรุงเทพฯ |b ไพลินสีน้ำเงิน |c 2542
 300
|a 112 หน้า |b บริจาค
 541
|a บริจาค
 650
|a กรรม
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  29A48056   294.31883 ศ37บ 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  29A48057   294.31883 ศ37บ 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  29A48058   294.31883 ศ37บ 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver