สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00403nam0022001930004500
 016
|a 41482,ฉ1
|a 41483,ฉ2
 020
|a 974-7773-37-6
 082
|a 920 |b ค115ส |c ม.ป.ป.
 110
|a คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ(กสส.)สำนักนายกรัฐมนตรี
 245
|a สตรีไทย
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์พริ้นติ้ง |c ม.ป.ป.
 300
|a 215 หน้า |b ภาพประกอบ |c บริจาค
 541
|a บริจาค
 650
|a ชีวประวัติ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  92A41482   920 ค115ส ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  92A41483   920 ค115ส ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver