สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 00403nam0022001930004500
 008 101209s th 000 0 tha d
 016
|a 40277,ฉ1
|a 40379,ฉ2
|a 45372,ฉ3
|a 46955,ฉ4
|a 46956,ฉ5
 020
|a 974-86655-6-9
 082
|a ร.ส. |b ว171ห |c 2542
 100
|a วัธนา บุญยัง
 245
00 |a หอมกลิ่นป่า
 260
|a กรุงเทพฯ |b เคล็ดไทย |c 2542
 300
|a 191 หน้า |b 98 บาท
 500
|a บริจาค
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  SC40277   ร.ส. ว171ห 2548 C.1  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  SC40379   ร.ส. ว171ห 2548 C.2  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  SC45372   ร.ส. ว171ห 2548 C.3  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  SC46955   ร.ส. ว171ห 2548 C.4  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  SC46956   ร.ส. ว171ห 2548 C.5  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  SC52545  ร.ส. ว171ห 2548 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7. [ ขอจอง ]  SC52546  ร.ส. ว171ห 2548 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8. [ ขอจอง ]  SC52547  ร.ส. ว171ห 2548 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9. [ ขอจอง ]  SC52548  ร.ส. ว171ห 2548 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver