สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00396nam0022001690004500
 016
|a 49125,ฉ1
|a 49126,ฉ2
|a 49127,ฉ3
 020
|a 974-13-1519-8
 082
|a อ |b 342.593 |c ส346ร
 100
|a สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
 245
|a รวมกฎหมายมหาชนว่าด้วยการปฏิบัติราชการและสิทธิหน้าที่ของประชาชน:รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมูญและการปกครอง
 260
|a กรุงเทพฯ |b ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |c 2544
 300
|a 1071 หน้า |b 750 บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a รัฐธรรมนูญ-ไทย
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  34A49125   อ 342.593 C.1  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2.  34A49126   อ 342.593 C.2  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3.  34A49127   อ 342.593 C.3  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver