สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00403nam0022001930004500
 016
|a 41600,ฉ1
 082
|a อ |b 923.91593 |c ม36ร
 110
|a มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 245
00 |a ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 260
|a กรุงเทพฯ |b มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |c 2533
 300
|a 73 หน้า |b ภาพประกอบ
 541
|a บริจาค
 650
|a ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  92A41600   อ 923.91593 C.1  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver