สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00403nam0022001930004500
 016
|a 41598,ฉ1
 082
|a อ |b 923.91593 |c ส299ส
 110
|a สำนักพระราชวัง
 245
00 |a เสด็จฯเยือนประเทศออสเตรเลีย พ.ศ 2505
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง |c 2541
 300
|a ไม่ปรากฏเลขหน้า |b ภาพประกอบ
 541
|a สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 650
|a ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  92A41598   อ 923.91593 C.1  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver