สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00396nam0022001690004500
 016
|a 51377,ฉ1
|a 51378,ฉ2
|a 51379,ฉ3
|a 51380,ฉ4
|a 51381,ฉ5
|a 51382,ฉ6
|a 51383,ฉ7
|a 51384,ฉ8
|a 51385,ฉ9
|a 51386,ฉ10
 020
|a 974-432-446-5
 082
|a 530 |b ธ41ฟ |c ม.ป.ป
 100
|a ธรรมสถิต ทองเงินเจือธรรม
 245
00 |a ฟิสิกส์ A-NET ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-5-6)
 260
|a กรุงเทพฯ |b ภูมิบัณฑิต |c ม.ป.ป
 300
|a 393 หน้า |b 135 บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a ฟิสิกส์-ข้อสอบและคำถาม
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  53A51377   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  53A51378   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  53A51379   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  53A51380   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  53A51381   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  53A51382   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.6  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7. [ ขอจอง ]  53A51383   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.7  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8. [ ขอจอง ]  53A51384   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.8  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9. [ ขอจอง ]  53A51385   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.9  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 10. [ ขอจอง ]  53A51386   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.10  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver