สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00588nam0022002650004500
 016
|a 51847,ฉ1
 020
|a 974-9958-08-x
 082
|a อ |b 923.1593 |c ส299ส|d 2548
 110
|a สำนักพระราชวัง
 245
00 |a เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐออสเตรียพ.ศ.2507
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์พริ้นติ้งฯ |c 2548
 541
|a บริจาค
 650
|a ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  92A51847   อ 923.1593 C.1  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver