สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00588nam0022002650004500
 016
|a 52411,ฉ1
|a 52412,ฉ2
|a 52413,ฉ3
 020
|a 974-9996-49-6
 082
|a อ |b 330.33 |c ร59ศ
 110
|a ราชบัณฑิตยสถาน
 245
00 |a ศัพท์เศรษฐศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทยอังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 2
 260
|a กรุงเทพฯ |b นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น |c 2549
 300
|a 640 หน้า |b 200 บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a เศรษฐกิจ-ศัพท์บัญญัติ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  33A52411   อ 330.33 C.1  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2.  33A52412   อ 330.33 C.2  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3.  33A52413   อ 330.33 C.3  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver