สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00588nam0022002650004500
 016
|a 53738,ฉ1
|a 53739,ฉ2
|a 53740,ฉ3
|a 53741,ฉ4
|a 53742,ฉ5
 020
|a 974-432-587-7
 082
|a 371.27 |b ก125- |c ม.ป.ป
 100
|a กนกวลี อุษณกรกุล
 245
|a KNOCK OUT A-NET
 260
|a กรุงเทพฯ |b ภูมิบัณฑิต |c ม.ป.ป
 300
|a 159 บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a การสอบ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  37A53738   371.27 ก125- ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  37A53739   371.27 ก125- ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  37A53740   371.27 ก125- ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  37A53741   371.27 ก125- ม.ป.ป C.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  37A53742   371.27 ก125- ม.ป.ป C.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver