สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00588nam0022002650004500
 016
|a 53767,ฉ1
|a 53768,ฉ2
|a 53769,ฉ3
|a 53770,ฉ4
|a 53771,ฉ5
|a 53909,ฉ6
|a 53910,ฉ7
|a 53911,ฉ8
|a 53912,ฉ9
|a 53913,ฉ10
 020
|a 974-432-573-0
 082
|a 530 |b อ124ฟ |c ม.ป.ป
 100
|a อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์
 245
00 |a ฟิสิกส์ ม.4-5-6 ฉบับพิชิตข้อสอบ O-NET,A-NET
 260
|a กรุงเทพฯ |b ภูมิบัณฑิต |c ม.ป.ป
 300
|a 99 บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a ฟิสิกส์-การสอบ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  53A53767   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  53A53768   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  53A53769   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  53A53770   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  53A53771   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  53A53909   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.6  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7. [ ขอจอง ]  53A53910   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.7  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8. [ ขอจอง ]  53A53911   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.8  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9. [ ขอจอง ]  53A53912   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.9  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 10. [ ขอจอง ]  53A53913   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.10  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver