สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00588nam0022002650004500
 016
|a 53787,ฉ1
|a 53788,ฉ2
|a 53789,ฉ3
|a 53790,ฉ4
|a 53791,ฉ5
 020
|a 974-432-447-3
 082
|a 530 |b ธ352ฟ |c ม.ป.ป
 100
|a ธรรมสถิต ทองเงินเจือธรรม
 245
00 |a ฟิสิกส์ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
 260
|a กรุงเทพฯ |b ภูมิบัณฑิต |c ม.ป.ป
 300
|a 304 หน้า |b 120 บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a ฟิสิกส์
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  53A53787   530 ธ352ฟ ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  53A53788   530 ธ352ฟ ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  53A53789   530 ธ352ฟ ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  53A53790   530 ธ352ฟ ม.ป.ป C.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  53A53791   530 ธ352ฟ ม.ป.ป C.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver