สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 100201s th 000 0 tha d
 016
|a 54643,ฉ1
|a 54644,ฉ2
|a 54645,ฉ3
 020
|a 978-974-9588-88-8
 082
|a 495.918 |b ร421ข |c 2550
 100
|a ราชบัณฑิตยสถาน
 245
|a ไขปัญหาภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 260
|a กรุงเทพฯ |b ราชบัณฑิตยสถาน |c 2550
 300
|a 160 หน้า |b ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 80 พรรษา
 500
|
 650
|a ภาษาไทย
 998
|a โรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32201078581056   495.918 ร421ข 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  32201010341054   495.918 ร421ข 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  32201065678965   495.918 ร421ข 2550 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver