สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 100330s th 000 0 tha d
 016
|a 55130,ฉ1
|a 55131,ฉ2
|a 55132,ฉ3
 020
|a 978-974-03-2015-9
 082
|a 530 |b จ683ฟ |c 2550
 100
|a จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
 245
00 |a ฟิสิกส์1 /SP2
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 11
 260
|a กรุงเทพฯ |b ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |c 2550
 300
|a 400 หน้า |b 170 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a ฟิสิกส์
 998
|a โรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32201078981838   530 จ683ฟ 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  32201018763678   530 จ683ฟ 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  32201034349896   530 จ683ฟ 2550 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver