สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 100402s th 000 0 tha d
 016
|a 55212,ฉ1
|a 55213,ฉ2
|a 55214,ฉ3
 020
|a 974-92235-4-3
 082
|a 531 |b ว877ฟ |c 2550
 100
|a วุทธิพันธุ์ ปริชญพฤทธิ์
 245
00 |a ฟิสิกส์ (กลศาสตร์ : หน่วยของการวัดกฎของการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรง ทฤษฎีสัมพันธภาพ) /SP2
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 3
 260
|a กรุงเทพฯ |b มูลนิธิ สอวน. |c 2550
 300
|a 322 หน้า |b 380 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a กลศาสตร์
 998
|a โรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32201012145878   531 ว877ฟ 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  32201018363656   531 ว877ฟ 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  32201032749818   531 ว877ฟ 2550 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver