สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 101115s th 000 0 tha d
 016
|a 55432 ล.2,ฉ1
|a 55433 ล.2,ฉ2
|a 55434 ล.2,ฉ3
 020
|a 978-616-7005-10-2
 082
|a 294.301 |b ร243ธ |c 2553
 100
|a ระพี สาคริก
 245
00 |a ธรรมะธรรมชาติ เล่ม 2 : จงเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอ
 260
|a กรุงเทพฯ |b สถาพรบุ๊คส์ |c 2553
 300
|a 175 หน้า |b 99 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a พุทธศาสนา - ปรัชญา
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  29A55432  294.301 ร243ธ 2553 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  29A55433  294.301 ร243ธ 2553 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  29A55434  294.301 ร243ธ 2553 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver