สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 110819s th 000 0 tha d
 016
|a 56795
 082
|a อ. |b 923.1593 |c ก128พ |d ม.ป.ป.
 110
|a กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 245
|a พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 260
|a กรุงเทพฯ |b กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |c ม.ป.ป.
 300
|a 498 หน้า |b ภาพประกอบ
 500
|a บริจาค
 650
|a ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  RES56795  อ. 923.1593 ก128พ ม.ป.ป.  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver