สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 111116s th 000 0 tha d
 016
|a 57661,ฉ.1
|a 57662,ฉ.2
|a 57663,ฉ.3
|a 57664,ฉ.4
|a 57665,ฉ.5
|a 57666,ฉ.6
|a 57667,ฉ.7
|a 57668,ฉ.8
|a 57669,ฉ.9
|a 57670,ฉ.10
|a 57671,ฉ.11
|a 57672,ฉ.12
|a 57673,ฉ.13
|a 57674,ฉ.14
|a 57675,ฉ.15
|a 57676,ฉ.16
|a 57677,ฉ.17
|a 57678,ฉ.18
|a 57679,ฉ.19
|a 57620,ฉ.20
 020
|a 974-86260-1-6
 082
|a 813.52 |b ม965ค |c ม.ป.ป.
 100
|a ไมตรี ลิมปิชาติ
 245
|a คนอยู่วัด
 260
|a กรุงเทพฯ |b บ้านไมตรี,บูรพาสาส์น |c ม.ป.ป.
 300
|a 119 หน้า |b 50 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a วรรณกรรมเยาวชน
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  81A57661  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  81A57662  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  81A57663  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  81A57664  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  81A57665  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  81A57666  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.6  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7. [ ขอจอง ]  81A57667  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.7  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8. [ ขอจอง ]  81A57668  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.8  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9. [ ขอจอง ]  81A57669  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.9  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 10. [ ขอจอง ]  81A57670  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.10  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 11. [ ขอจอง ]  81A57671  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.11  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 12. [ ขอจอง ]  81A57672  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.12  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 13. [ ขอจอง ]  81A57673  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.13  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 14. [ ขอจอง ]  81A57674  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.14  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 15. [ ขอจอง ]  81A57675  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.15  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 16. [ ขอจอง ]  81A57676  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.16  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 17. [ ขอจอง ]  81A57677  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.17  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 18. [ ขอจอง ]  81A57678  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.18  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 19. [ ขอจอง ]  81A57679  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.19  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 20. [ ขอจอง ]  81A57680  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.20  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver