สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 130708s th 000 0 tha d
 016
|a 59553,ฉ.1
|a 59554,ฉ.2
|a 59555,ฉ.3
|a 70465 ฉ.4
 020
|a 978-974-8097-39-8
 082
|a อ. |b 895.9103 |c ม686น |d 2553
 110
|a มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 245
00 |a นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2
 260
|a กรุงเทพฯ |b มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา |c 2553
 300
|a 324 หน้า
 500
|a ซื้อ
 650
|a วรรณคดีไทย - พจนานุกรม

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  REF59553  อ. 895.9103 ม686น 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2.  REF59554  อ. 895.9103 ม686น 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3.  REF59555  อ. 895.9103 ม686น 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4.  REF70465  อ. 895.9103 ม686น 2553 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver