สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 130725s th 000 0 tha d
 016
|a 70554 ฉ.3
|a 70555 ฉ.4
 020
|a 974-272-121-1
 082
|a อ |b 370 |c ม686ร |c 2554
 100
|a มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 245
00 |a รัตนพินิช นิเทศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 2
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง |c 2554
 300
|a 109 บาท |b 50 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a การศึกษา - เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2498-
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  REF70554  อ 370 ม686ร 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2.  REF70555  อ 370 ม686ร 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver