สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 130823s th 000 0 tha d
 016
|a 70215 ฉ.1
|a 70216 ฉ.2
|a 70217 ฉ.3
 020
|a 978-9742474058
 082
|a 341.247 |b ร-779- |c 2555
 245
00 |a ประชาคมอาเซียน
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์บุ๊คเซนเตอร์ |c 2555
 300
|a 1 ชุด 10 เล่ม เล่มละ 99 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a กลุ่มประเทศอาเซียน
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  34A70215  341.247 ร-779- 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  34A70216  341.247 ร-779- 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  34A70217  341.247 ร-779- 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver