สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 150618s th 000 0 tha d
 016
|a 74430 ฉ.1
|a 74431 ฉ.2
|a 74432 ฉ.3
 020
|a 978-616-527-444-9
 082
|a 428 |b O-671-M |c 2554 |d ล.8
 100
|a Osborne
 245
|a Midnight on the Moon
 260
|a กรุงเทพฯ |b ซีเอ็ดยูเคชั่น |c 2554
 500
|a ซื้อ
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  42B74430  428 O-671-M 2554 ล.8 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  42B74431  428 O-671-M 2554 ล.8 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  42B74432  428 O-671-M 2554 ล.8 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver