สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76075 ฉ.1 76076 ฉ.2 76077 ฉ.3
ISBN 978-616-301-240-1
เลขหมู่ 895.918 อ142น 2557
ชื่อคน
 • อติภพ ภัทรเดชไพศาล
 • ชื่อเรื่อง
 • ในดินแดนวิชาธรและเรื่องสั้นอื่นๆ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ยิบซี กรุ๊ป 2557
  บรรณลักษณ์ 166 หน้า 150 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อติภพ ภัทรเดชไพศาล
 • ในดินแดนวิชาธรและเรื่องสั้นอื่นๆ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A76075  895.918 อ142น 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A76076  895.918 อ142น 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A76077  895.918 อ142น 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10081]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver