สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75945 ฉ.1 75946 ฉ.2 75947 ฉ.3
เลขหมู่ 303.4 ร798อ 2557
ชื่อคน
 • เริงวุฒิ มิตรสุริยะ
 • ชื่อเรื่อง
 • "อุษาคเนย์" ประวัติศาสตร์อาเซียนฉบับประชาชน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ยิบซี กรุ๊ป 2557
  บรรณลักษณ์ 880 หน้า 780 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เริงวุฒิ มิตรสุริยะ
 • "อุษาคเนย์" ประวัติศาสตร์อาเซียนฉบับประชาชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A75945  303.4 ร798อ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A75946  303.4 ร798อ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  30A75947  303.4 ร798อ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10083]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver