สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75921 ฉ.1 75922 ฉ.2 75923 ฉ.3
ISBN 978-616-7311-50-0
เลขหมู่ 150 ร936ว ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • โรเบริ์ด อลิช
 • ชื่อเรื่อง
 • วิธีเอาชนะใจคนอย่างแยบยนและได้ผลที่สุด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ยิบซี กรุ๊ป ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 150 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โรเบริ์ด อลิช
 • วิธีเอาชนะใจคนอย่างแยบยนและได้ผลที่สุด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A75921  150 ร936ว ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A75922  150 ร936ว ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A75923  150 ร936ว ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10117]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver