สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76509,ฉ1 76513,ฉ2 76514,ฉ3
ISBN 978-974-8262-86-4
เลขหมู่ 495.9184 ว951ก 2557
ชื่อคน
 • แววมยุรา เหมือนนิล
 • ชื่อเรื่อง
 • การอ่านจับใจความ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาศาสน์ 2556
  บรรณลักษณ์ 152 หน้า 100 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย - การอ่าน
 • แววมยุรา เหมือนนิล
 • การอ่านจับใจความ
 • ภาษาไทย - การอ่าน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A76509  495.9184 b ว951ก 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A76513  495.9184 b ว951ก 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A76514  495.9184 b ว951ก 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10236]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver