สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76525,ฉ1 76526,ฉ2 76527,ฉ3 76528,ฉ4 76529,ฉ5 76530,ฉ6 76531,ฉ7 76532,ฉ8 76533,ฉ9 76534,ฉ10
ISBN 978-974-312-909-4
เลขหมู่ 895.913 ช175ข 2555
ชื่อคน
 • ชมัยภร แสงกระจ่าง
 • ชื่อเรื่อง
 • ขวัญสงฆ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สายส่งศึกษา บริษัท เคล็ดไทย 2555
  บรรณลักษณ์ 159 หน้า 140 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมไทย
 • ชมัยภร แสงกระจ่าง
 • ขวัญสงฆ์
 • วรรณกรรมไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A76525  895.913 ช175ข 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A76526  895.913 ช175ข 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A76527  895.913 ช175ข 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A76528  895.913 ช175ข 2555 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A76529  895.913 ช175ข 2555 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A76530  895.913 ช175ข 2555 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  89A76531  895.913 ช175ข 2555 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89A76532  895.913 ช175ข 2555 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  89A76533  895.913 ช175ข 2555 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  89A76534  895.913 ช175ข 2555 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10240]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver