สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76540,ฉ1 76541,ฉ2 76542,ฉ3 76543,ฉ4 76544,ฉ5
ISBN 978-611-7073-05-9
เลขหมู่ 895.9103 ช421พ 2552
ชื่อนิติบุคคล
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ชื่อเรื่อง
 • พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน 2552
  บรรณลักษณ์ 600 หน้า 250 บาท
  หมายเหตุ หน้งสืออ้างอิง
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมไทย - พจนานุกรม
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย
 • วรรณกรรมไทย - พจนานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  89A76540  895.9103 ช421พ 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  89A76541  895.9103 ช421พ 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  89A76542  895.9103 ช421พ 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  89A76543  895.9103 ช421พ 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  89A76544  895.9103 ช421พ 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10242]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver