สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77030, C1
ISBN 978-974-92009-2-6
เลขหมู่ REF. 500 S 726 - 2547
ชื่อนิติบุคคล
 • บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด
 • ชื่อเรื่อง
 • Your Science Handbook 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า 2547
  ชื่อชุด
 • Your Science Handbook
 • หมายเหตุ 1 ชุด : 7 เล่ม
  หัวเรื่อง
 • SCIENCE
 • บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด
 • Your Science Handbook 1
 • Your Science Handbook
 • SCIENCE
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF77030   REF. 500 S 726 - 2547 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10385]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver