สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77188, ฉ1 77189, ฉ2 77190, ฉ3
ISBN 978-974-9601-16-7
เลขหมู่ 500 ก553- ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ผจญภัยในถ้ำมืด
 • ชื่อเรื่อง
 • ผจญภัยในถ้ำมืด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊ส์พับลิเคชั่นส์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ - หน้า 165 บาท
  ชื่อชุด
 • การ์ตูนวิทยาศาสตร์แลนสนุกช่วยให้เด็กฉลาด
 • หมายเหตุ 1 ชุด : 10 เล่ม (จากเงินรางวัล 5,000 บาท)
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ผจญภัยในถ้ำมืด
 • ผจญภัยในถ้ำมืด
 • การ์ตูนวิทยาศาสตร์แลนสนุกช่วยให้เด็กฉลาด
 • วิทยาศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A77188  500 ก553- ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50A77189  500 ก553- ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50A77190  500 ก553- ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10543]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver