สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77738, ฉ1
ISBN 978-616-04-2548-6
เลขหมู่ 200 ม757ศ 2558
ชื่อคน
 • เมเรดิท, ซูซาน
 • ชื่อเรื่อง
 • ศาสนาของโลก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊ส์พับลิเคชั่นส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 265 บาท
  หัวเรื่อง
 • ศาสนา
 • เพิ่มบุคคล
 • ฮิดแมน, แคลร์, ผู้แต่งร่วม
 • เอื้อยจิตร บุนนาค, ผู้แปล
 • ชนิกานต์ เนตรภักดีและสิวะพร ก๊วยสมบูรณ์, ผู้แปลร่วม
 • เลอโรลอง, เลโอนาร์และคณะ, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เมเรดิท, ซูซาน
 • ศาสนาของโลก
 • ศาสนา
 • ฮิดแมน, แคลร์, ผู้แต่งร่วม
 • เอื้อยจิตร บุนนาค, ผู้แปล
 • ชนิกานต์ เนตรภักดีและสิวะพร ก๊วยสมบูรณ์, ผู้แปลร่วม
 • เลอโรลอง, เลโอนาร์และคณะ, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  20A77738  200 ม757ศ 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  20A77739  200 ม757ศ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  20A77740  200 ม757ศ 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10722]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver