สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78178, ฉ1 78179, ฉ2 78180, ฉ3
ISBN 978-616-512-820-9
เลขหมู่ 746.432 พ-295-1 2558
ชื่อคน
 • พรหทัย วงษ์ประเสริฐ
 • ชื่อเรื่อง
 • 109 ลายนิตติ้ง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2558
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 300 บาท
  หัวเรื่อง
 • การถักนิตติ้ง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พรหทัย วงษ์ประเสริฐ
 • 109 ลายนิตติ้ง
 • การถักนิตติ้ง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B78178  746.432 พ-295-1 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B78179  746.432 พ-295-1 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B78180  746.432 พ-295-1 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10859]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver