สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78411 ฉ.1 78412 ฉ.2 78413 ฉ.3 78414 ฉ.4 78415 ฉ.5
ISBN 978-616-04-3444-2
เลขหมู่ 636.8 ส842อ 2559
ชื่อคน
 • สุมาลี
 • ชื่อเรื่อง
 • อยู่วังสระปทุม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า 175 บาท
  หัวเรื่อง
 • แมว-การเลี้ยง
 • เพิ่มบุคคล
 • ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ (หมาจ๋า), ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุมาลี
 • อยู่วังสระปทุม
 • แมว-การเลี้ยง
 • ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ (หมาจ๋า), ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63B78411  636.8 ส842อ 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63B78412  636.8 ส842อ 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  63B78413  636.8 ส842อ 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  63B78414  636.8 ส842อ 2559 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  63B78415  636.8 ส842อ 2559 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10937]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver