สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78424 ฉ.1 78425 ฉ.2 78426 ฉ.3
ISBN 978-616-04-2933-2
เลขหมู่ 547 ร916ค 2559
ชื่อคน
 • ไรอัน, ลอว์รี
 • ชื่อเรื่อง
 • เคมีขั้นสูง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 504 หน้า 650 บาท
  หัวเรื่อง
 • เคมี
 • เพิ่มบุคคล
 • เรวัต ตันตยานนท์, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไรอัน, ลอว์รี
 • เคมีขั้นสูง
 • เคมี
 • เรวัต ตันตยานนท์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54B78424  547 ร916ค 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54B78425  547 ร916ค 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54B78426  547 ร916ค 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10940]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver