สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78540, ล21 ฉ1 78541, ล21 ฉ2 78542, ล21 ฉ3 78921, ล21 ฉ4 78922, ล21 ฉ5 78923, ล21 ฉ6
ISBN 978-616-7709-14-7
เลขหมู่ อ 039.95911 ส678- 2558 ล21
ชื่อเรื่อง
 • สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 21
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558
  ชื่อชุด
 • 208 หน้า
 • หัวเรื่อง
 • ความรู้ทั่วไป
 • สารานุกรมไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 21
 • 208 หน้า 80 บาท
 • ความรู้ทั่วไป
 • สารานุกรมไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF78540  อ 039.95911 ส678- 2558 ล21 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF78541  อ 039.95911 ส678- 2558 ล21 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF78542  อ 039.95911 ส678- 2558 ล21 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  REF78921  อ 039.95911 ส678- 2558 ล21 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  REF78922  อ 039.95911 ส678- 2558 ล21 ฉ.5  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  REF78923  อ 039.95911 ส678- 2558 ล21 ฉ.6  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11015]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver