สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78777 ฉ.1 78778 ฉ.2 78779 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1213-6
เลขหมู่ 830 ฟ511ผ 2555
ชื่อคน
 • ฟุงเค่อ, คอร์เนเลีย
 • ชื่อเรื่อง
 • ผีอัศวิน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2555
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 145 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายเยอรมัน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฟุงเค่อ, คอร์เนเลีย
 • ผีอัศวิน
 • นวนิยายเยอรมัน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  83A78777  830 ฟ511ผ 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  83A78778  830 ฟ511ผ 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  83A78779  830 ฟ511ผ 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11067]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver