สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79226 ฉ.1 79227 ฉ.2 79228 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3656-9
เลขหมู่ 371.262 ม912ม 2560
ชื่อคน
 • โม, ยุนซุก
 • ชื่อเรื่อง
 • ไม่ยากถ้าอยากทำข้อสอบได้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 148 บาท
  หัวเรื่อง
 • ข้อสอบ
 • เพิ่มบุคคล
 • พิริยาพร ค้าเจริญดี, ผู้แปล
 • อี, กยุงซิน, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โม, ยุนซุก
 • ไม่ยากถ้าอยากทำข้อสอบได้
 • ข้อสอบ
 • พิริยาพร ค้าเจริญดี, ผู้แปล
 • อี, กยุงซิน, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A79226  371.262 ม912ม 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A79227  371.262 ม912ม 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A79228  371.262 ม912ม 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11201]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver