สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79489 ฉ.1 79490 ฉ.2 79491 ฉ.3
ISBN 978-616-344-971-9
เลขหมู่ 398.2 ล266ห 2560
ชื่อคน
 • ลานธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • 199 นิทานอีสปสอนคุณธรรม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ Feel good Publishing 2560
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • นิทานอีสป
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ลานธรรม
 • 199 นิทานอีสปสอนคุณธรรม
 • นิทานอีสป
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B79489  398.2 ล266ห 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B79490  398.2 ล266ห 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B79491  398.2 ล266ห 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11291]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver