สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79608 ฉ.1 79609 ฉ.2 79610 ฉ.3
ISBN 974-298-481-6
เลขหมู่ อ959 ป279ส 2546
ชื่อคน
 • ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • สุวรรณภูมิ ดินแดนทองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก 2546
  บรรณลักษณ์ 300 หน้า 1,000 บาท
  หัวเรื่อง
 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ประวัติศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
 • สุวรรณภูมิ ดินแดนทองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ประวัติศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF79608  อ959 ป279ส 2546 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF79609  อ959 ป279ส 2546 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF79610  อ959 ป279ส 2546 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11327]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver