สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79830 ฉ.1 79831 ฉ.2 79832 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3706-1
เลขหมู่ 895.914 ป539ว 2560
ชื่อคน
 • ปัญจมา
 • ชื่อเรื่อง
 • วันวารของแม่
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า 135 บาท
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง
 • เพิ่มบุคคล
 • ใจบุญ ขนทรง, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปัญจมา
 • วันวารของแม่
 • ความเรียง
 • ใจบุญ ขนทรง, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A79830  895.914 ป539ว 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A79831  895.914 ป539ว 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A79832  895.914 ป539ว 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11399]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver