สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80439 ฉ.1 80440 ฉ.2 80441 ฉ.3
ISBN 978-616-92369-0-0
เลขหมู่ 530.076 ช278ส 2559
ชื่อคน
 • ชวรัตน์ ศิริวงษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • สรุปเข้มฟิสิกส์กลศาสตร์ มัธยมปลาย
 • พิมพลักษณ์ สมุทรปราการ เนว่าเอ็ดดูเคชั่น 2559
  บรรณลักษณ์ 304 หน้า 190 บาท บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์ - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชวรัตน์ ศิริวงษ์
 • สรุปเข้มฟิสิกส์กลศาสตร์ มัธยมปลาย
 • ฟิสิกส์ - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A80439  530.076 ช278ส 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A80440  530.076 ช278ส 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A80441  530.076 ช278ส 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11557]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver