สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80445 ฉ.1 80446 ฉ.2 80447 ฉ.3
ISBN 978-616-273-118-1
เลขหมู่ 895.91 พ358ร 2557
ชื่อคน
 • พระมหามนตรี (ทรัพย์)
 • ชื่อเรื่อง
 • ระเด่นลันได
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก 2557
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า 90 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พระมหามนตรี (ทรัพย์)
 • ระเด่นลันได
 • วรรณคดี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A80445  895.91 พ358ร 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A80446  895.91 พ358ร 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A80447  895.91 พ358ร 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11559]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver