สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80442 ฉ.1 80443 ฉ.2 80444 ฉ.3
ISBN 978-974-521-6877
เลขหมู่ 895.91 ว559ล 2551
ชื่อคน
 • วิเชียร เกษประทุม
 • ชื่อเรื่อง
 • เล่าเรื่องโสนน้อยเรือนงาม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พัฒนาศึกษา 2551
  บรรณลักษณ์ 127 หน้า 99 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิเชียร เกษประทุม
 • เล่าเรื่องโสนน้อยเรือนงาม
 • วรรณกรรมไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A80442  895.91 ว559ล 2551 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A80443  895.91 ว559ล 2551 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A80444  895.91 ว559ล 2551 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11561]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver