สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80686 ฉ.1 80687 ฉ.2 80688 ฉ.3
ISBN 978-616-04-4081-8
เลขหมู่ 613 ม681ต 2561
ชื่อคน
 • มูแรต, ไบรอัน
 • ชื่อเรื่อง
 • ต้องหาหมอไหมเนี่ย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 175 บาท
  หัวเรื่อง
 • สุขภาพ
 • เพิ่มบุคคล
 • สจวัต, เกรก, ผู้แต่งร่วม
 • เสาวรส มิตรานิยานรักษ์, ผู้แปล
 • เฉลิมพันธ์ ปัญจมาพิรมย์, ผู้วาดภาพ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • มูแรต, ไบรอัน
 • ต้องหาหมอไหมเนี่ย
 • สุขภาพ
 • สจวัต, เกรก, ผู้แต่งร่วม
 • เสาวรส มิตรานิยานรักษ์, ผู้แปล
 • เฉลิมพันธ์ ปัญจมาพิรมย์, ผู้วาดภาพ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61A80686  613 ม681ต 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  61A80687  613 ม681ต 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  61A80688  613 ม681ต 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11640]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver