สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81065 ฉ.1 81066 ฉ.2 81067 ฉ.3
ISBN 978-616-538-049-2
เลขหมู่ 780 ธ654ก 2553
ชื่อคน
 • ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
 • ชื่อเรื่อง
 • การบริหารวิชาการดนตรี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2553
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 110 บาท
  หัวเรื่อง
 • ดนตรี
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
 • การบริหารวิชาการดนตรี
 • ดนตรี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A81065  780 ธ654ก 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A81066  780 ธ654ก 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78A81067  780 ธ654ก 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11717]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver