สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81389 ฉ.1 81390 ฉ.2 81391 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3948-5
เลขหมู่ 628.92 ส439อ 2561
ชื่อคน
 • สวีตแฟกทอรี
 • ชื่อเรื่อง
 • เอาชีวิตรอดในเพลิงมรณะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 158 บาท
  หัวเรื่อง
 • อัคคีภัย - การป้องกันและการควบคุม
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • สวีตแฟกทอรี
 • เอาชีวิตรอดในเพลิงมรณะ
 • อัคคีภัย - การป้องกันและการควบคุม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62B81389  628.92 ส439อ 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  62B81390  628.92 ส439อ 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  62B81391  628.92 ส439อ 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11819]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver