สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81458 ฉ.1 81459 ฉ.2 81460 ฉ.3
ISBN 978-616-8068-56-4
เลขหมู่ 530.07 ช544จ 2561
ชื่อคน
 • ชิดชนก ตั้งบุญอนุสรณ์ (ครูน้ำ)
 • ชื่อเรื่อง
 • จำสูตรได้ ใช้สูตรเป็น คณิต ม. ปลายคณิต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ คาร์เปเตียมเมอร์ 2561
  หัวเรื่อง
 • คณิตศาสตร์ - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ชิดชนก ตั้งบุญอนุสรณ์ (ครูน้ำ)
 • จำสูตรได้ ใช้สูตรเป็น คณิต ม. ปลายคณิต
 • คณิตศาสตร์ - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A81458  530.07 ช544จ 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A81459  530.07 ช544จ 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A81460  530.07 ช544จ 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11852]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver