สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88923 ฉ.1 88924 ฉ.2
ISBN 978-974-298-412-0
เลขหมู่ 895.95 ก732ด 2546
ชื่อคน
 • กุสุมาลย์ สุทธิลออ
 • ชื่อเรื่อง
 • ดอกไม้ในวรรณคดีไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บริษัทสุวีริยาสาส์น 2546
  บรรณลักษณ์ 186 หน้า 350 บาท
  หัวเรื่อง
 • ดอกไม้ - วรรณคดีไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กุสุมาลย์ สุทธิลออ
 • ดอกไม้ในวรรณคดีไทย
 • ดอกไม้ - วรรณคดีไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A88923  895.95 ก732ด 2546 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A88924  895.95 ก732ด 2546 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12277]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver