สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88991 ฉ.1 88992 ฉ.2 88993 ฉ.3 88994 ฉ.4 88995 ฉ.5 88996 ฉ.6 88997 ฉ.7 88998 ฉ.8 88999 ฉ.9 89000 ฉ.10
เลขหมู่ 808.88 ก169น ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • นิทานคุณธรรม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒธรรม ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 100 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • นิทาน
 • นิทานพื้นบ้าน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • นิทานคุณธรรม
 • นิทาน
 • นิทานพื้นบ้าน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B88991  808.88 ก169น ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B88992  808.88 ก169น ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B88993  808.88 ก169น ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  80B88994  808.88 ก169น ม.ป.ป. ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  80B88995  808.88 ก169น ม.ป.ป. ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  80B88996  808.88 ก169น ม.ป.ป. ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  80B88997  808.88 ก169น ม.ป.ป. ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  80B88998  808.88 ก169น ม.ป.ป. ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  80B88999  808.88 ก169น ม.ป.ป. ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  80B89000  808.88 ก169น ม.ป.ป. ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12322]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver